Forum žena SDP Zadar: 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Kada se društvo nađe u krizi kao što je ova uzrokovana COVID – 19 virusom, prva su na udaru ljudska prava, prava žena, radnica i radnika, prava invalida i migranata…

Iza, zbog epidemije zatvorenih obiteljskih vrata, predviđa se porast nasilja nad ženama za više od  20% . U našem društvu, ionako obilježenom nedovoljnom brigom o ženama žrtvama nasilja, brojke su još gore. Vlada RH se ratifikacijom Istanbulske konvencije obvezala da će otvoriti skloništa za žene žrtve nasilja u svim županijama koje ga nemaju no to nije učinila. U postojećim skloništima mjesta za žrtve nije bilo dovoljno ni prije a sada, sa porastom nasilja u doba korone, njihov je nedostatak još izraženiji. Kao što već godinama upozoravamo,  Grad Zadariz proračuna za sigurnu kuću svake godine izdvaja u lipu ista financijska sredstva, bez obzira što je nasilja sve više. Ni ovako izražen porast nasilja u sjeni korone nije to promijenio.

Ekonomska kriza povezana s pandemijom, lakoća otpuštanja, nezaštićenost radnog mjesta,prekarijat i nesigurni uvjeti rada  pogađaju najprije radnice povećavajući rizik od siromaštva za žene, djecu i cijele obitelji.

Porast govora mržnje pokazuje nam da pandemija produbljuje diskriminaciju i netoleraciju. Govor mržnje mora se rješavati sustavno ; sankcioniranjem teških oblika govora mržnje ali i uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u škole te osnaživanjem osoba koje su meta govora mržnje.

Pandemija nam je pokazala kako se naša, ljudska prava mogu u bilo kojem trenutku ograničiti i kako se za njih moramo boriti odlučno i stalno, danas možda više nego ikad prije u modernoj povijesti.Poljska nam je najbolji primjer, njihova  je vlada pokušala iskoristiti pandemiju za potpuno ukidanje prava na pobačaj no snažni građanski otpor koji je prerastao u gotovo opći štrajk spriječio ih je u tome i pokazao nam kako se treba boriti za svoja prava. 

Prava žena uvijek su pod napadom, a to hoćemo li ih obraniti ovisi i o nama samima.Branit ćemo i štititi i dalje svoja prava, pa ako treba i na ulicama.