Gradonačelnik bi trebao biti posrednik dogovora između teta u menzi i rektorice!

Gradska vijećnica Danijela Vukoša je gradonačelnika Branka Dukića savjetovala kako bi on trebao sudjelovati u pregovorima između djelatnika zadarske menze i rektorice Sveučilišta u Zadru.

– Tete iz menze već danima štrajkaju jer žele da im se u kolektivni ugovor uvede sistematizacija i broj bodova, govori Vukoša.

Gradonačelnik je odgovorio kako on podržava sve pravne subjekte koji se zalažu za svoja prava, ali i kako u pregovorima treba postojati razumijevanje s obje strane.

– O njima sve ovisi, a ne o meni. Treba se poticati na dijalog. A ja sam se najeo više obroka u menzi i suhih dnevnih obroka nego što vi možete zamisliti, istaknuo je Dukić.