Gradsko vijeće

Irena Dragić
Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Zadra
Potpredsjednica Gradskog vijeća

– predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i sport
– članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
– članica Odbora za dodjelu javnih priznanja

Erol Gaši
Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra

– predsjednik Odbora za programe razvoja otoka
– član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
– član Odbora za ravnopravnost spolova

Jelena Jelavić
Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Zadra

– predsjednica Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
– članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
– članica Odbora za međugeneracijsku solidarnost

Daniel Radeta
Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra

– predsjednik Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
– član Odbora za izbor i imenovanje
– član Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društava Grada Zadra

Danijela Vukoša
Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Zadra

– predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova
– članica Odbora za mladež

Jure Zubčić
Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zadra