Nikada me nećete uvjeriti da ovaj grad volite više od mene!

Grad treba biti zajednica u kojoj žive sretni ljudizato što žive baš u tom gradu. Gradu koji je odgovoran, solidaran i pravedan prema svojim građanima i građankama. Onima koji ga čine Gradom.

Grad trebamo osjetiti kroz ulice kojima hodamo. Ulice koje zovu na susret.

Kroz parkove u kojima se možemo odmoriti, sjesti, rekreirati se, uživati sa svojim kućnim ljubimcima i da nitko nikome ne smeta iako smo svi mi koji smo došli u park različiti. I da, parkovi postoje zbog nas ; nisu parkovi neiskorištena zelena površina. Parkovi su to.

A vi se svojim upravljanjem gradom rugate svima nama koji/e smo drugačiji od vašeg poimanja parkova .

I nikada me nećete uvjeriti da ovaj grad volite više od mene. Vaša ljubav prema gradu počinje i završava cijenom jedne miješalice betona. Svaka takva miješalica betona grad čini vašim ; ovisnijim, siromašnijim, otuđenijim, sivijim i surovijim, betonski umreženijim.

Vi koji upravljate gradom ne želite Grad, vi taj Grad želite imati.

Oduzimam vam pravo da imate Grad.

Biti dio Grada znači da postoji želja. I pravo. Pravo da se zauzmem za prostor svog života. Da ga živim i da u njemu živim. Živim u Gradu u kojem sam sretna.

Gradska vijećnica SDP-a Zadar,

Danijela Vukoša