Gradska organizacija SDP-a predstavila novo vodstvo

Odluka o imenovanju Izbornog stožera Gradske organizacije SDP-a Zadar

Sukladno odredbi članka 93. Statuta SDP-a Hrvatske, a u svrhu potrebe provedbe izbornih radnji u izboru zastupnika za Hrvatski Sabor, na području Grada Zadra, povjerenik Gradske organizacije Nikša Vukas imenovao je Izborni stožer Gradske organizacije SDP Zadar u sastavu:

1. Daniel Radeta – za voditelja izbornog stožera

2. Erol Gaši – za člana

3. Ivan Matešić – za člana

4. Irena Dragić – za članicu

5. Jelena Jelavić – za članicu

6. Danijela Vukoša – za članicu

7. Jure Zubčić – za člana

8. Helena Mikulandra – za članicu

9. Ivan Zekanović – za člana

10. Diana Bilić – za članicu

11. Marina Polovina – za članicu

12. Adela Prcović – za članicu

13. Vedrana Mišković – za članicu

14. Nera Kurta – za članicu

15. Nino Mrčela – za člana

Izborni stožer Gradske organizacije SDP-a Zadar