Priopćenje Foruma Žena GO SDP Zadar – Dan žena 2019.godine

Priopćenje FŽ SDP Zadar – DAN ŽENA 2019.

Priopćenje Foruma žena SDP Zadar – DAN ŽENA 2019.godine

Živimo u društvu u kojem vrijeme kao da je stalo.
Živimo u društvu u kojem jača nasilje, netolerancija, isključivost.
Živimo u društvu u kojem govor mržnje zagađuje sve oko nas.
Živimo u društvu zlostavljanih i marginaliziranih žena.
Živimo u društvu u kojem nam se oduzima pravo na raspolaganje vlastitim
tijelom i pravo na izbor.
Živimo u društvu u socijalne nesigurnosti; radnice su za svoj rad potplaćene ili
manje plaćene od njihovih muških kolega.
Živimo u društvu bez solidarnosti; društvu ekonomske nejednakosti; društvu
profita.
Živimo u društvu u kojem patrijarhat i dalje gospodari poviješću.
Živimo u društvu u kojem žene u zakonu, politici, poslovanju, industriji i vlasti
još uvijek nemaju ulogu koja im pripada.
Živimo u društvu u kojem ženska prava još uvijek nisu i „ ljudska prava “ .
Upravo zato nećemo ni danas pokleknuti pred društvenim, vjerskim, političkim i
pravnim sustavima koji nam oduzimaju slobodu.
Danas iznova otkrivamo svoju snagu, djelovanje, prilike i iznova bijemo iste
bitke shvaćajući da se za teško stečena prava i slobode opet treba boriti.
Zato smo još odlučnije u borbi za mjesto koje nam pripada; za nas i za sve one
koje dolaze.
Zato ćemo marširati za Dan žena !
Za pravednije, tolerantnije, solidarnije i humanije društvo !