Radeta odgovorio direktoru: “U gradu je sve više betona i to demantira navode o vašoj brizi za stabla”

Nakon što je od direktora Nasada Josipa Krnčevića stigao odgovor kako se u foši ne radi o devastaciji, već rezidbi s ciljem obnove starih stabala, prvi čovjek zadarskog SDP-a Daniel Radeta i dalje je sumnjičav prema potezima gradske firme za održavanja javnih zelenih površina

– Na tragu izjave direktora Nasada, iz njegovog komentara vidljivo je kako se u gradu sustavno zanemarivalo održavanje parkova, stabala i zelenila na javnim površinama. Najbolji primjer devastaciji su Trg Petra Zoranića i Poljana Šime Budinića, te brojne druge lokacije u Zadru na kojima su se Nasadi ponašali kao Rasadi. Nažalost, u potpunosti sam izgubio povjerenje u gradska poduzeća, koja iz dana u dan potvrđuju devastaciju naše grada na svim razinama. Upravo na primjeru bivšeg direktora Ugrinića može se zaključiti kako ta poduzeća postoje isključivo radi njihovih političkih interesa, dok su interesi građana u potpunosti zanemareni. U gradu je nažalost sve više betona, a sve manje stabala i to je jedna činjenica koja demantira sve njihove navode o toj brizi za stabla na koju se često pozivaju, kazuje nam Radeta.