Naše vijećnice i vijećnici u Mjesnim odborima

Brodarica

Marina Polovina

Jazine II

Nino Mrčela

Maslina

Stanislav Urem

Molat

Franko Mračić, predsjednik MO
Zlatko Matulić
Henryka – Sylwia Tetzlaff – Mračić
Duško Dujmov
Ivanka Pušar Matunić

Ploče

Goran Perović

Poluotok

Ivan Čulina

Ričina

Andrija Jurčević, predsjednik MO
Elena Galac

Vidikovac

Nera Kurta

Voštarnica

Vladimir Bulić