Vodstvo Gradske organizacije SDP-a Zadar

Predsjednik

Antun Novoselović

Potpredsjednici

Daniel Radeta
Irena Dragić

Članovi Predsjedništva

Jure Zubčić
Erol Gaši
Danijela Vukoša
Nino Mrčela
Iva Šestan

Tajnica

Nera Kurta

Gradski odbor

Sabina Glasovac
Vedrana Mišković
Diana Bilić
Loreta Stipčević
Atanasija Babović
Zdenka Štambuk Galošić
Sandra Lordanić Lukavac
Ivan Matešić
Mario Jurjević
Jakov Goreta
Jelena Jelavić
Ivana Mudronja
Vladimir Bulić
Goran Perović
Tomislav Pedić
Davor Barić
Marina Polovina
Davor Bajlo
Marko Špralja
Suzana Jakovac
Marina Knezović
Ivan Ružić
Renata Lijić