Vodstvo Gradske organizacije SDP-a Zadar

Predsjednik

Daniel Radeta

Potpredsjednici

Erol Gaši
Nino Mrčela

Predsjedništvo

Sabina Glasovac
Irena Dragić
Danijela Vukoša
Loreta Stipčević

Gradski odbor

Vedrana Mišković, Dijana Medić, Marina Polovina, Patricija Novoselović, Dijana Bilić, Suzana Jakovac, Davor Bajlo, Ivan Čulina, Davorin Maštrović, Marko Špralja, Mirjana Lisica, Jelena Jelavić, Ivana Knežević, Helena Mikulandra, Damir Lončar, Atanasija Babović, Emilijo Krstić, Adela Prcović, Goran Perović, Ivan Ružić, Adem Shala, Sandro Lovrinović, Damira Klamer